buy gabapentin over the counter ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

click This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

buy accutane online cheap Милош Грковић, мастер инжењер манаџмента

Рођен је 12.12.1968. године у Земуну.

Основну школу завршио је у Новој Пазови.

Средњу електротехничку школу ''Михајло Пупин'' завршио је у Инђији.

Дипломирао је на Факултету техничких наука –Универзитет у Новом Саду.

Завршио је мастер академске студије II степена из обласи Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент, те је стекао звање мастер инжењер менаџмента.

У предходном периоду успешно је обављао функцију директора у ЈП ''Чистоћа''.

 

Ожењен је са супругом Тањом  и има троје деце, ћерку Исидору и синове Алексу и Огњена.

 

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

 

МЕНАЏЕР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Мара Гвозденац, мастер комуниколог

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

СЕКРЕТАРИЦА ДИРЕКТОРА

Сабина Предојевић

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА

СЕКРЕТАР

 

Јарослава Вршка Опавски, дипломирани правник

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

 

УПРАВНИК ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

Владимир Киковић дипломирани инжењер 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Р.Ј. КАНАЛИЗАЦИЈА

         - одржавање канализационе мреже ( поправке кварова , чишћење и одгушење специјалним возилом WOMA )

         - црпљење септичких јама

         - израда прикључака на канализацију

 

 

Р.Ј. ВОДОВОД И ОДРЖАВАЊЕ

        - одржавање водоводне мреже

        - израда прикључака на водовод

        - стално праћење и одржавање квалитета воде

        - израда нових уличних водовдних мржа

        -замена водомера

 

 

Р.Ј. РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 -          израда техничке документације

-          издавање техничких услова и сагласности при градњи стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката

 -          припрема техничке документације за будуће инвестиције

 

 

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

 

УПРАВНИК ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА

 

Милан Младеновић,  дипломирани економиста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

ШЕФ СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА

Јосипа  М. Стојимировић, дипломирани aгроекономиста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-израда плана и програма пословања

-израда финансијског извештаја

- остали рачуноводствени послови

 

 

СЛУЖБА НАПЛАТЕ

 

ШЕФ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ

Саша Тодоровић, менаџер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ШЕФ СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ЗА СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА

Виолета Војводић економски техничар

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-          плаћање рачуна за воду

-          све врсте рекламација

-          очитавање стања на водомеру

-          достава рачуна за воду корисницима

-          потписивање репрограма за неизмирена дуговања